Administratieve dienstverlening

Inrichten en uitvoeren van administratie

Als ondernemer is het belangrijk uw (financiële) administratie op orde te hebben. De informatie die u nodig heeft voor een adequate bedrijfsvoering wordt immers grotendeels ontleend aan de (financiële) administratie.

Daarnaast dient uw administratie als basis voor de aangiften omzetbelasting, loonbelasting en uw belastingen naar de winst (vennootschaps- en/of inkomstenbelasting).  Kortom, tal van zaken waaruit blijkt hoe belangrijk een deugdelijke (financiële) administratie is. Wij kunnen het ons echter voorstellen dat u als ondernemer niet voldoende tijd beschikbaar heeft om naast uw eigen werkzaamheden ook een dergelijke administratie bij te houden. Wanneer uw administratie netjes geordend wordt aangeleverd, verwerken wij deze in ons boekhoudprogramma.

Wij werken o.a. met Exact Software en Exact-Online boekhouden.

Controleren en beoordelen administraties

Wanneer u de administratie zelf bijhoudt, kunnen wij deze controleren en zonodig (fiscale) correcties aanbrengen voor de jaarrekening en het aangifterapport.

Verzorgen tussentijdse rapportages en analyses

Als ondernemer wilt u snel inzage in uw financiële administratie. U kunt hierbij denken aan de hoogte van en ontwikkeling in de omzet, marge, kosten, en bedrijfsresultaat. De beslissing met betrekking tot investeringen in productiemiddelen, bedrijfsinventaris, wagenpark en personeel wordt vaak pas genomen na grondige analyse van uw interne cijfers. Daarnaast heeft u als ondernemer ook te maken met andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld bankiers, leasemaatschappijen en niet te vergeten de belastingdienst.

Met behulp van speciale rapportagesoftware kunnen wij snel de gewenste financiële rapportages leveren, en deze periodiek met u bespreken om tijdig op fiscale en bedrijfseconomische ontwikkelingen in te spelen.

Loonadministraties

Werkkostenregeling, arbeidsovereenkomsten, aangifte loonheffingen, inhouding sociale premies enz. Allemaal zaken waar u als werkgever mee te maken krijgt, wanneer u personeel in loondienst neemt.

Ons kantoor kan voor u de volledige salarisadministratie verzorgen.

Samenstellen, beoordelen en controleren van de jaarrekening

Het kan zijn dat u of uw administrateur zelf de jaarcijfers opstelt. In het kader van “second opinion” kunnen wij deze voor u controleren conform de geldende richtlijnen.